banner8

Omstilling og nedbemmaning

Gjennomføring av en vellykket omstilling krever kompetanse og erfaring. Spesielt krevende er det når omstillingen også gjør det nødvendig med nedbemanning.

KN har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av slike prosesser. Etter mange utfordrende og spennende prosjekter kan vi vise til gode tilbakemeldinger både fra ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver. Våre rådgivere har god kompetanse og pedagogiske ferdigheter, i tillegg til gode kunnskaper om arbeidsmarkedet og det offentlige regelverket, dagpenger, sluttpakker, stipend, midlertidig oppholdstillatelse, AFP, pensjon og NAV. I tillegg har vi et stort nettverk vi kan trekke veksler på.

Vi er både opptatt av å bidra til å skape best mulig ivaretakelse av de ansatte som berøres, samt resultater for bedriften. Våre programmer kan skreddersys slik at de passer perfekt til formålet.

Vi tilbyr

 • Karrieresenter
  Vårt karrieresenter tilbyr deltakelse i hele jobbsøkerprosessen.
  Her kan bedrifter melde inn sine overtallige. Privatpersoner kan også melde seg på.
 • KN jobbsøkerkurs
  Et intensivt kurs som tilbys bedrifter som er i omstillingsprosess. Gjennom en strukturert prosess vil medarbeiderne få verdifull støtte og veiledning i sin jobbsøkerprosess. Kurset omfatter:
 • Kompetansekartlegging
  CV Jobbsøking i praksis Intervju trening Bruk av sosiale media Egen handlingsplan
 • Individuell karriereplanlegging
  Gjennom individuell oppfølging får deltakerne hjelp til å se nye muligheter i sin videre yrkeskarriere.
 • Økonomisk rådgiving, pensjon og forsikring
  Vi har autorisert forsikringsrådgiver og lang erfaring fra økonomisk rådgiving og pensjon
 • Outplacementprogram
  Programmet kan strekke seg over 2 til 6 måneder, og tilpasses den enkelte. Programmet inneholder karriereplanlegging og veiledning i jobbsøkerprosessen. Kandidaten får tildelt en egen veileder som vil vil følge han/henne gjennom hele programmet. Programmet starter med en individuell oppstarts/kartleggingssamtale.


  Tema i outplacment- programmet.
  Valg av tema er avhengig av situasjon og behov.

  • Identitet og livssituasjon
  • Jobbsøkermarkedet
  • Jobbsøkerteknikker
  • Kompetanseprofil
  • Personlige egenskaper
  • CV spesifikk/generell
  • Søknad spesifikk/generell
  • Jobbsøk sosiale media
  • Nettverk – vikarbyråer, rekrutteringsselskaper, finn.no, zett.no, venner, familie etc
  • Intervju/samtaletrening
 • Spesialtilpassede kurs/program:
  Vi har erfaring fra både store og små prosjekter og skreddersyr oppdraget etter behov og ønske: Veiledning og coaching til ledere i forbindelse med omstillingsprosesser Veiledning til utforming av virkemiddelpakker Veiledning til gavepensjonsavtaler Kurs i den vanskelige samtalen Ta kontakt for ytterligere informasjon og referanser

 

For ytterliger informasjon ta kontakt

E-post  Tlf.  +47 932 24 244