kn_bedrift

Karriere rådgivning

Vi skreddersyr karrierepakker og outplacement programmer til deres ansatte som er i omstilling, samt tilby økonomisk, pensjon og forsikringsrådgiving ved behov.

Karriererådgiving
Vi bistår den enkelte med karriererådgiving med mål om å få ny jobb.
I karriererådgivingen skal det tilrettelegges effektfull rådgiving og støtte som sikrer at den enkelte berørte raskest mulig kommer over i ny og riktig jobb. Personer som er overtallig reagerer ulikt og det er derfor viktig å møte den enkelte ut fra hvor han/hun er i prosessen.

Parallelt med individuell karriererådgiving får deltakerne tilbud om å delta på kurs i små grupper i følgende tema

  • Omstilling og veien mot nye mål
  • Cv og søknad
  • Utarbeidelse av egen presentasjon og trening i intervju
  • Bruk av sosiale medier i jobbsøkerprosessen
  • Nettverk
  • Utarbeidelse av handlingsplan

Presentasjon/møte med bedrifter
Deltakerne blir invitert til møter der vi inviterer konsulentfirma og ulike bedrifter til å presentere seg. I etterkant av møtene har deltakerne anledning til en kort samtale med bedriften slik at de kan avtale nytt møte for en nærmere presentasjon.
Disse møteplassene har vi fått svært gode tilbakemeldinger på.

Informasjon på mail
Deltakerne får tilbud om å stå på mailingliste der vi sender ut informasjon om tilgjengelige og relevante stillinger, jobbportaler, informasjon om kommende karriere og nettverk arrangement med mer. Kandidaten får maler og verktøy til å bruke i prosessen. Materialet er et supplement til individuell karriereveiledning.

Outplacementprogram
Programmets målgruppe er ansatte som er sagt opp eller tilbudt en pakke for å si opp stillingen sin. Ansatte vil oppleve å bli ivaretatt samt å få fokuset over på nye muligheter, praktisk hjelp og oppfølging i jobbsøkerprosessen. Ved å tilby effektive verktøy og strategier, bistår vi kandidater i deres suksess med å lande sin neste jobb. Programmet kan tilpasses individuelt. Målet med programmet er at den enkelte person skal finne den rette jobben for seg. Programmet passer like godt til enkeltoppsigelser som i større nedbemanningsprosesser. Programmet består av ukentlige møter og vi vil jobbe med kompetanseprofil, veivalg, nettverk, sosiale media, cv, søknad intervjuetrening.

Fase 1: Hvem er jeg?
Min kompetanse, verdier, egenskaper og erfaringer (kandidaten tilbys egenskapstest)

Fase 2: Hva ønsker jeg?
Ønsker, drømmer, behov, begrensninger og hva motiverer meg

Fase 3: Hvilke muligheter har jeg?
Hva er gjennomførbart

Fase 4: Handlingsplan
Gjennomføring av planen. Oppfølging, veiledning og coaching

Kandidaten vil få utdelt maler og verktøy til bruk i prosessen.

Vår erfaring tillater oss å tilpasse innholdet i programmene i meget stor grad til den enkeltes behov og ønsker.
Kreativt Næringssenter har et stort nettverk som vi deler med deltakerne. Vi tilbyr oss også å kontakte aktuelle bedrifter for å avtale møter for den enkelte kandidat.

 

For ytterliger informasjon ta kontakt

E-post  Tlf.  +47 932 24 244