banner

Rådgivere

T

Torhild Kalstø – Daglig leder

Torhild er utdannet innenfor samfunnsfag og organisasjonsledelse. Hun er også autorisert forsikringsrådgiver og sertifisert i Cattell 16PF via Norsk Psykologiforbund. Torhild Kalstø er en dyktig karriererådgiver og foredragsholder med mange års erfaring fra politisk arbeid, styrearbeid og med næringspolitiske oppgaver i kommune og fylke. I sin tid som leder har hun vært med på flere omfattende omstillingsprosesser og utført større oppdrag i forbindelse med pensjonsrådgiving for både offentlig og privat sektor. Som rådgiver fokuserer hun på helheten å mener at alt er mulig, siden det umulige bare tar litt lengre tid!

G

Gunn Brigitte Danielsen – Rådgiver

Gunn Brigitte Danielsen er utdannet lærer og dramapedagog, og fullføre for tiden en master i Tverrfaglig veiledning. Gunn Brigitte har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor som veileder, karriererådgiver og kursholder.
 Som rådgiver fokuserer hun på kreative og reflekterende arbeidsmetoder og aktivisere deltakerne praktisk, fysisk og mentalt i et ønske om å øke deltakernes bevisstheten rundt egen adferd og egne holdninger, da hun mener at det vi lærer med kroppen, det husker vi!

A

Aud Ørnes – Rådgiver

Aud Ørnes er utdannet barnevernspedagog med etterutdanning innen sosiologi og samfunnsvitenskap.
Aud har flere års erfaring fra lederstillinger i barnevernssektoren og rådgivningsarbeid for ledere og fagpersoner. Hun har spisskompetanse innen ledelse og konfliktløsning og som rådgiver fokuserer hun på å omsette nye utfordringer til positiv kunnskap og gode arbeidsmiljø, for medarbeidere og ledere.

C

Cathrine Lorentzen – Rådgiver

Cathrine Lorentzen er utdannet tannlege med videreutdanning innen ledelse, analyse og økonomi.
Cathrine har lang erfaring fra både privat og offentlig sektor som underviser og veileder. Hun har spisskompetanse innen strategisk ledelse, personalledelse og markedsføring. Som rådgiver er hun opptatt av hvordan gode rutiner skaper utvikling og motiverer til gode resultater, også på veien mot målet.

H

Hans Eivind Riise – Rådgiver

Hans Eivind Riise er utdannet Sosialpedagogisk rådgiver med fleres års erfaring fra Skole og utdanningssektoren. Hans Eivind bred erfaring fra utdanningssektoren og har arbeidet både som lektor, inspektør, rådgiver og kursholder. I forbindelse med karriererådgivning, jobbsøkerverksted og ulike omstillingsprosesser har Hans Eivind vært engasjert hos KN i flere år. Som rådgiver fokuserer han på å løfte frem deltakernes styrker, da han har som mål at alle skal kunne tro på seg selv og oppleve at man er gode nok!