Nyheter!

Få med deg pilotprosjektet som gir nye muligheter for arbeidsledige.

«Kompetansetorgets visjon er å ta vare på den kompetansen som finnes i oljeindustrien
og omsette den innenfor andre bransjer…»

____________________________________

 


«God utvikling handler om å gjøre ord til handling.»